top of page

Hej. Jag heter Jimmy Tingdahl.

2005 blev jag färdig byggnadsingenjör via Uppsala Universitet. 

Jag brinner för projektledning, byggledning, projekteringsledning och upphandling. Jag arbetar ständigt med att effektivisera och digitalisera mitt och mina teams arbeten.
Företaget är ett aktiebolag.

Per Ivarsson / PEAB / Platschef

Referenser

“Jimmy har gjort ett mycket bra jobb som projektinköpare; han har jagat projekteringsledningen och
konsulter för att få fram bra handlingar i rätt tid. Han har bra kontakt med arbetsledningen och 
genomför inköpsberedningar på ett produktionsanpassat sätt. Det beror dels på hans erfarenhet som
hantverkare och arbetsledare, men framförallt för att han verkligen vill att det ska fungera i
verkligheten."

JImmy%20foto%20_edited.jpg

BASKUNSKAPER

BAS-P 

Byggvarubedömningen 

Fuktsäkert byggande 

Installationssamordning 

KMA-arbete 

Miljöbyggnad  

Projektering 

Projekteringsledning 

GODA KUNSKAPER

AMA AF  

AMA Hus 

Besiktning  

Betongteknik 

Byggkalkylering 

Bygglogistik 

Chefsskap 

Excel 

Förhandling 

Hus 

Konstruktion  

Digitala verktyg 

Dokument-

hanteringssystem

MYCKER GODA KUNSKAPER

Arbetsmiljö 

BAS-U

Entreprenadjuridik  

Produktion 

Projektekonomi 

Tidplanearbete

Referenser

“Samarbetet med Jimmy har flutit på utan några som helst problem. Han är en bra lyssnare och
kreativ problemlösare. Detta har bidragit till att projektet levererats utan anmärkning från
beställare. Jimmy har varit mycket bra som bollplank vid behov att andra lösningar än de i
första hand tänkta för verksamheten och har med sin kompetens snabbt kunnat hitta sätt att
ta projektet framåt utan att kompromissa med kvalité.."

Anna McLaren / COWI AB / Project manager

Referenser

“Jimmy har i sitt uppdrag som produktionsledare för invändiga arbeten skött sig exemplariskt. Han har ansvarat för samtliga invändiga arbeten, samordnat och tidplanerat dessa arbeten så dessa flutit på mycket bra i ett problematiskt och komplext projekt. Han har hållit ekonomimöten med flertalet entreprenör och sammanställt väldigt bra underlag för både entreprenörer och beställare att diskutera kring.."

Emil Lindhagen / HSB / Projektledare

bottom of page